Wysyłka w 1 -2 dni robocze
Zamów jeszcze przez
timer
by otrzymać paczkę przed Wielkanocą!
+22 811 57 02
biuro@polskispichlerz.pl

Regulamin obsługi kart podarunkowych w sklepie internetowym PolskiSpichlerz.pl

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta podarunkowa - wydana na okaziciela, upoważniająca do jednokrotnego dokonywania zakupu poprzez wprowadzanie kodu z karty w koszyku zamówienia w zakresie ustalonego limitu kwotowego zwana w dalszej treści Kartą.

Sklep - https://www.polskispichlerz.pl/

Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty.

Towary - produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie

Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie.

Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie na Towary oferowane przez Sklep.

II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

 1. Karta może zostać nabyta poprzez dokonanie zakupu na stronie: https://www.polskispichlerz.pl/
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty na wybraną kwotę nie mniejszą niż 25 zł i nie większą niż 50000 zł .
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Nabywca Karty zakupionej w Sklepie internetowym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty poprzez dokonanie jej Aktywacji.

III. Zasady korzystania z Karty

 1. Karta daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupu Towarów w Sklepie do wysokości jej wartości.
 2. Użytkownik może korzystać z Karty natychmiast, od momentu jej dowolnym czasie, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.
 3. Karta wydana jest w formie elektronicznej, a jej wykorzystanie jest możliwe poprzez wprowadzenie kodu z karty w koszyku zamówienia.
 4. Sklep ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą w przypadku braku środków na Karcie lub upływu terminu ważności Karty.
 5. Karta po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty nie podlega ona odtworzeniu.

IV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty lub uszkodzenia Karty powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie niedziałania Karty po zastosowaniu kodu przy zakupie.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://www.polskispichlerz.pl/ lub na adres biura: 03-171 Warszawa ul. Kołacińska 35.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Sklep rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie.
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://www.polskispichlerz.pl/regulamin-kart-podarunkowych
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie:https://www.polskispichlerz.pl/polityka-prywatnosci
 3. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować Sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy, wysyłając oświadczenie na adres: adres biura: 03-171 Warszawa ul. Kołacińska 35 lub poprzez formularz kontaktowy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Śledź okazje i nowinki ze świata Polskiego Spichlerza

Dołącz do newslettera i czekaj na dobre wiadomości! Promocje, nowości i porady
Polski spichlerz
Obsługa klienta
Kontakt
Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00
biuro@polskispichlerz.pl
Powiedz nam, czego potrzebujesz
Masz pytanie dotyczące produktu, realizacji lub wysyłki?
Chcesz zapytać o indywidualny produkt?
Wyślij zapytanie
envelopeusercartsmartphonemagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram